Уредите наречени аналогови рефрактометри не изискват външен източник на енергия, за да функционира. За да се получи отчитане на Brix за разтвор, няколко капки се поставят върху призмата, която след това се покрива с капак. След това рефрактометърът се довежда до окото на наблюдателя и се държи перпендикулярно на източник на светлина. Светлината се пречупва през течността и се прави отчитане на Brix, където светлите и тъмните области се срещат по скалата, както е показано в ръководството на Университета на Калифорния за съвместно разширение за използване на рефрактометър.Според предназначението си аналоговите рефрактометри биват:

  • Рефрактометър за вино
  • Рефрактометър за мед
  • Рефрактометър за антифриз
  • Рефрактометър за захар
  • Рефрактометър за соленост
  • и др.

Аналогови рефрактометри

 

Всички рефрактометри се доставят с твърд калъф и калибрираща отвертка.