Описание на метода

Най-популярната апаратура за БПК използва респитрометричният метод ,който осигуряват директно измерване на кислорода, консумиран от микроорганизми от въздух или обогатена с кислород среда в затворен съд при условия на постоянна температура и разбъркване. Въглеродният диоксид, произвеждан метаболитно от бактериите, химически се свърза с разтвор на калиевия хидроксид, съдържащ се в запушалката в бутилката. Резултатът е спад на налягането в системата, който е пряко пропорционален на стойността на БПК5 и се измерва от сензора. В сравнение с класическия метод, времето за зареждане на пробите се скъсява занчително, като се намаляват и рязко консумативите и цената на анализа, без да е за сметка на точността. Предлаганата от нас апаратура за БПК BD 600 е пройзводство на немската фирама Lovibond.

Апаратура за БПК

Доставката включва:
  • Уред за БПК .
  • 6 броя бутилки за проби.
  • USB кабел.
  • 6 броя сензора за налягане.
  • Магнитна бъркалка с 6 гнезда
  • AA батерии
  • Захранване

Цена: 5255.00 без ДДС

Автоматична апаратура за БПК - BD600
Технически спецификации
Принцип на измерванеРеспирометричен, с електронен сензор за налягане.
Обхват на измерване0 - 40, 0 - 80, 0 - 200, 0 - 400, 0 - 800, 0 - 2000, 0 - 4000 mg/L O2.
ПриложенияBOD5, BOD7, OECD 301 F.
ДисплейГрафичен дисплей, 16 grey levels, 240 pixels wide, 128 pixels high
Съхранение на данииАвтоматично съхранение на 672 резултата в зависимост от периода на измерване.

Интервали на съхранение: Първия ден почасово; Втория ден на 2 часа; Третия и следващите на 24 часа.

Интерфейс за данниДва интерфейса USB и един интерфейс за SD карти.
ЕлектрозахранванеБатерии 3 броя тип C / LR14 и външно захранване 15 V DC за уреда и магнитната бъркалка, max. power requirement 600 mA.
Размери(H x W x D) 230 mm x 181 mm x 375 mm заедно с бъркалката.

Изтегли: Брошура за уред за БПК_BD600

 Принцип на измерване на БПК5

Анализът за БПК5 продължава 5 дни, като пробите се инкубират при 20 +/- 1  оС. За тази цел е необходим и инкубатор за БПК.

Инкубатор за БПК
Лабораторни инкубатори за БПК