Буфери за електропроводимост

За точни измервания с кондуктометри се използват буфери за електропроводимост за калибриране на кондуктометри. Разтворите XS Professional са гаранция за метрологична проследимост на вашата измервателна верига и са идеални за регулирани зони. Проследимостта се осигурява от сертифицирането на акредитирани лаборатории за калибриране съгласно UNI CEI EN ISO / IEC 17025. pH буферните разтвори са DKD-DAkkS, сертифицирани, чрез калибриране в ZMK Zentrum für Messen und Kalibrieren. Буфери за електропроводимост XS Professional са DANAK сертифицирани, чрез калибриране в Датския институт по фундаментална метрология DFM. DAkkS и DANAK са приети от други органи по акредитация в рамките на Европейското сътрудничество за акредитация (EA) и Международното сътрудничество за акредитация на лаборатории (ILAC).

Буфери за електропроводимост XS Basic с проследимост до NIST

Буфери за електропроводимост Буфери за електропроводимост Буфери за електропроводимост

 • 500 ml ергономична бутилка с вградено дозиращоотделение и таблица със стойности в зависимост оттемпературата за точно калибриране
 • 1,3 and 5,0 μS/cm в 300 ml стъклена бутилка
 • Срок на годност 24месеца
 • 1,3 и 5,0 μS/cmсрок на годност 12месца
 • С проследимост по NIST
 • Икономичен, като се използва само правилнотоколичество за калибриране
 • Действителната стойност и датата на изтичане, посочени в сертификата
 • Сертификати, налични на нашия уебсайт

Кат. No.

ОпаковкаСтойност µS/cm (20°C / 25 °C)Точност

Цена в лв. без ДДС

51100503300 ml1,3± 0.1 µS/cm105.00
51100513300 ml5,0± 0.1 µS/cm84.00
51100613500 ml76 / 84± 1%24.00
51100623500 ml133 / 147± 1%24.00
51100633500 ml1278 / 1413± 1%24.00
51100643500 ml11670 / 12880± 1%24.00
Буфери за електропроводимост XS Professional с DANAK/DFM сертификат

Буфери за електропроводимост Буфери за електропроводимост Буфери за електропроводимост

Кат. No.ОпаковкаСтойност µS/cm (20°C / 25 °C)Точност

Цена в лв. без ДДС

51300303300 ml1,3± 0.1 µS/cm128.00
51300313300 ml5,0± 0.1 µS/cm101.00
51300323500 ml76 / 84± 1%44.00
51300333500 ml133 / 147± 1%44.00
51300343500 ml1278 / 1413± 1%44.00
51300353500 ml11670 / 12880± 1%44.00

Изтегли:Бошура за буферни разтвори_XS за проводимост


 

Сертифицирани референтни разтвори за електропроводимост

Буфери за електропроводимост

CPAchem е производител и световен лидер в изработката на произведени по поръчка сертифицирани референтни материали. За нуждите на  акредитирани лаборатории и лаборатории за калибриране съгласно системата по качество БДС EN ISO 17025 се изискват буфери за електропроводимост, които са сертифицирани референтни материали.

 • изготвен чрез стриктно спазване на спецификациите на клиента;
 • произведени в рамките на много кратко време за - от 2 до 5 работни дни, спешни поръчки в рамките на 24 часа;
 • времево и разходо-ефективни.

Проследимост до:

Сертифицирани референтни материали за електропроводимост
Цена в лв. без ДДС
CS5M0S.L5СРМ за електропроводимост, 5 uS/cm при 25°C, Трайност 6 месеца, 500 ml,142.00
CS10M0S.L5СРМ за електропроводимост, 10 uS/cm при 25°C, Трайност 6 месеца, 500 ml,142.00
CS15M0S.L5СРМ за електропроводимост, 15 uS/cm при 25°C, Трайност 6 месеца, 500 ml,142.00
CS20M0S.L5СРМ за електропроводимост, 20 uS/cm при 25°C, Трайност 6 месеца, 500 ml,142.00
CS50M0S.L5СРМ за електропроводимост, 50 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml,142.00
CS84M0S.L5СРМ за електропроводимост, 84 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml,142.00
CS1P2S.L5СРМ за електропроводимост, 100 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml,142.00
CS147M0S.L5СРМ за електропроводимост, 147 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml,142.00
CS5P2S.L5СРМ за електропроводимост, 500 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml,142.00
CS1413M0S.L5ССМ за електропроводимост, 1413 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml,142.00
CS2P3S.L5ССМ за електропроводимост, 2000 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml,142.00
 CS5P3S.L5 ССМ за електропроводимост, 5000 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml,142.00
 CS1P4S.L5 ССМ за електропроводимост, 10000 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml,142.00
CS1288P1S.L5ССМ за електропроводимост, 1288 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml,142.00
CS3P4S.L5СРМ за електропроводимост, 30000 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml,142.00
CS111M3MSССМ за електропроводимост, 111.3 m/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml,142.00
CS2P5S.L5СРМ за електропроводимост, 200000 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml,163.00

Изтегли:Брошура за сертифицирани референтни материали за електропроводимост


 

Свързани продукти

Кондуктометри

 

Кондуктометри

Електроди за ел.проводимост

Електроди за електропроводимост

Разтвори за съхранение и почистване на електроди

Разтвор за почистване на ph електроди