Сертифицирани референтни материали

СИ ПИ ЕЙ КЕМ е световен лидер в производството на сертифицирани референтни материали и бутикови разтвори, произведени по спецификация на клиента.  Повече от  5000 лаборатории по света ползват нашите продукти и се доверяват на тяхното качество.

  • Неорганични сертифицирани референтни материали (CCM) за AAS, ICP, ICP-MS & IC;
  • Органични сертифицирани референтни материали (CCM) за GC/GC-MS, HPLC/HPLC-MS;
  • Сертифицирани референтни материали за pH- и кондуктометрични CCM;
  • Сертифицирани референтни материали за класически обемен анализ;
  • Фармакопейни продукти;
  • Аналитични реагенти.

За допълнителни стандари, непредставени на нашия сайт, моля изпратете ни запитване.

Сертифицирани референтни материали произведени в акредитираната съгл. ISO/IEC 17025 (изпитване - (ANAB Cert No AT-1836) ) и ISO 17034 (Производител на стандартни материали - ANAB Cert No AR-1835 )

 

Сертифицирани референтни материали за pH

Кат. номер

Сертифицирана стойност

Цена в лв. без ДДС

PH102.L5pH 2.00 при 20 oC ,Трайност 12 месеца , 500 ml55,00
PH103.L5pH 3.00 при 20 oC ,Трайност 12 месеца , 500 ml55,00
PH104.L5pH 4.00 при 20 oC, Трайност 12 месеца , 500 ml55,00
PH105.L5pH 5.00 при 20 oC, Трайност 12 месеца , 500 ml55,00
PH106.L5pH 6.00 при 20 oC, Трайност 12 месеца , 500 ml55,00
PH107.L5pH 7.00 при 20 oC ,Трайност 12 месеца , 500 ml55,00
PH108.L5pH 8.00 при 20 oC, Трайност 12 месеца , 500 ml55,00
PH109.L5pH 9.00 при 20 oC, Трайност 12 месеца , 500 ml55,00
PH110.L5pH 10.00 при 20 oC,Трайност 12 месеца, 500 ml55,00
PH111а.L5pH 11.00 при 20 oC, Трайност 12 месеца, 500 ml55,00

Изтегли: Примерен сертификат CoA_PH102.L5


 

Сертифицирани референтни материали за електропроводимост

Кат. номер

Сертифицирана стойност

Цена в лв. без ДДС

CS5M0S.L55 uS/cm при 25°C, Трайност 6 месеца, 500 ml142.00
CS10M0S.L510 uS/cm при 25°C, Трайност 6 месеца, 500 ml142.00
CS15M0S.L515 uS/cm при 25°C, Трайност 6 месеца, 500 ml142.00
CS20M0S.L520 uS/cm при 25°C, Трайност 6 месеца, 500 ml142.00
CS50M0S.L550 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml142.00
CS84M0S.L584 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml142.00
CS1P2S.L5100 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml142.00
CS147M0S.L5147 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml142.00
CS5P2S.L5500 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml142.00
CS1413M0S.L51413 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml142.00
CS2P3S.L52000 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml142.00
 CS5P3S.L55000 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml142.00
 CS1P4S.L510000 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml142.00
CS1288P1S.L51288 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml142.00
CS3P4S.L530000 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml142.00
CS111M3MS111.3 m/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml142.00
CS2P5S.L5200000 uS/cm при 25°C, Трайност 12 месеца, 500 ml163.00

Изтегли:Примерен сертификат CoA_CS5M0S.L5


 

Сертифицирани референтни материали за мътност

Кат. номер

Сертифицирана стойност

Цена в
лв. без ДДС

TD0.5NTU.L10.5 NTU (Formazin), Трайност 6 месеца, 100 ml

147.00

TD0.5NTU.L50.5 NTU (Formazin), Трайност 6 месеца, 100 ml

198.00

TD1NTU.L11 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml

147.00

TD1NTU.L51 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml

198.00

TD5NTU.L15 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml

147.00

TD5NTU.L55 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml

198.00

TD10NTU.L110 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml

147.00

TD10NTU.L510 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml

198.00

TD15NTU.L115 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml

147.00

TD15NTU.L515 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml

198.00

TD20NTU.L120 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml

147.00

TD20NTU.L520 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml

198.00

TD50NTU.L150 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml

147.00

TD50NTU.L550 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml

198.00

TD100NTU.L1100 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml

147.00

TD100NTU.L5100 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml

198.00

TD200NTU.L1200 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml

147.00

TD200NTU.L5200 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml

198.00

TD500NTU.L1500 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml

147.00

TD500NTU.L5500 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml

198.00

TD750NTU.L1750 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml

147.00

TD750NTU.L5750 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml

198.00

TD800NTU.L1800 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml

147.00

TD800NTU.L5800 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml

198.00

TD1000NTU.L11000 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml

147.00

TD1000NTU.L51000 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml

198.00

TD2000NTU.L12000 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml

147.00

TD2000NTU.L52000 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml

198.00

TD4000NTU.L14000 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml

147.00

TD4000NTU.L54000 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml

198.00

Изтегли: Примерен сертификат CoA_TD15NTU.L1


 

Сертифицирани референтни материали физикохимични показатели на води

Кат. номер

Показател

(СРМ)

Цена в лв. без ДДС

A003.2NP.L1Арсен, Аs, 1000 mg/l - 100 ml. Трайност 24 м.35.30
A002.2NP.L1 Алуминий, Al, 1000 mg/l - 100 ml. Трайност 24 м.35.30
A050.20CP.L1 Антимон, Sb, 1000 mg/l - 100 ml. Трайност 24 м.35.30
A003.2CP.L1Арсен, As, 1000 mg/l - 100 ml. Трайност 24 м.35.30
H011.W.L1Амоний, NH4 ,1000 mg/l- 100 ml. Трайност 24 м.78.40
A005.W.L1Бор, B - 1000 mg/l -  100 ml. Трайност 24 м.35.30
A019.2NP.L1Желязо, Fe - 1000mg/l -100ml. Трайност 24 м.35.30
A024.10NP.L1Живак, Hg - 1000 mg/l -100ml. Трайност: 36 м. 35.30
A010.2NP.L1Кадмий,  Cd - 1000 mg/l - 100мл. Трайност 24 м.35.30
A028.2CP.L1Калий, K - 1000 mg/l - 100 ml. Трайност 24 м.35.30
A009.2NP.L1Калций, Ca, 1000 mg/l - 100 ml. Трайност 24 м.35.30
A015.2NP.L1Мед, Cu - 1000mg/l – 100 ml. Трайност 24 месеца.35.30
A033.2NP.L1Манган, Mn - 1000 mg/l - 100ml. Трайност 24 м.35.30
A032.2CP.L1Магнезий, Mg, 1000mg/l 100ml. Трайност 24 м.35.30
A035.2NP.L1Натрий. Na, 1000 mg/l - 100 ml. Трайност 24 м.35.30
H012.W.L1Нитрити, NO2- 1000 mg/l - 100 ml. Трайност 24 м.78.40
H013.W.L1Нитрати, NO3-1000 mg/l - 100ml. Трайност 24 м.78.40
A038.2NP.L1Никел, Ni, 1000 mg/l - 100 ml. Трайност 24 м.35.30
A041.2NP.L1Олово, Pb - 1000mg/l – 100 ml. Трайност 24 м.35.30
SB6390.100Перманганатна окисляемост -Resorcinol ,Обем: 100 mg.Трайност 24м.38.00
MBAS1000.L1Повърхностно активни вещества - α-СПАВ, Surfactant (MBAS) - Sodium Lauryl Sulfate [CAS:151-21-3] 1000ug/ml in Water140.00
H015.W.L1Сулфати, (SO42-),  1000 mg/l - 100 ml. Трайност 24 м.78.40
A052.2NP.L1Селен, (Sе),  1000 mg/l - 100 ml. Трайност 24 м.35.30
HRDN1000.L1Tвърдост- обаща, 1000mg /l – 1000ml Трайност 24 м.147.00
P847910Фенол 100 ug/ml – 1 ml. Трайност 24 м.55.00
C040.05SP.L03Фосфор – Общ, P, 1000 mg/l - 30 ml. Трайност 24 м.55.00
H014.W.L1Фосфати PO43, 1000 mg/l - 100 ml.  Трайност 24 м.78.40
H005.W.L1Флуориди, F, 1000 mg/l - 100 ml. Трайност 24 м.78.40
H003.W.L1Хлориди, Cl- 1000 mg/l - 100 ml, Трайност 24 м.78.40
COD20.L5ХПК – 20 mg/l – 500 ml. Трайност 24 м.198.00
COD50.L1ХПК – 50 mg/l – 100 ml. Трайност 24 м.147.00
COD100.L1ХПК – 100 mg/l – 100 ml. Трайност 24 м.147.00
COD200.L1ХПК – 200 mg/l – 100 ml. Трайност 24 м.147.00
COD400.L1ХПК – 400 mg/l – 100 ml. Трайност 24 м.147.00
COD500.L1ХПК – 500 mg/l – 100 ml. Трайност 24 м.147.00
COD1000.L1ХПК – 1000 mg/l – 100 ml. Трайност 24 м.147.00
COD2000.L1ХПК – 2000 mg/l – 100 ml. Трайност 24 м.147.00
COD10000.L1ХПК – 10000 mg/l – 100 ml. Трайност 24 м.180.30
A013.2CP.L1Хром - Общ, Cr - 1000 mg/l - 100 ml. Трайност м.35.30
SP073.2N.L1Хром III, Cr III - 1000 mg/l – 100ml.Трайност 24 м.108.00
SP074.W.L1Хром VI, Cr VI – 1000 mg/l – 100ml. Трайност 24 м.108.00
A069.2NP.L1Цинк, Zn, 1000 mg/l - 100 ml. Трайност 24м.35.30
H032.W.L1Цианиди-свободни, CN-1, 1000 mg/l -100 ml. Трайност 12 м.78.40
HZN500.L1Цвят- 100 ml. Трайност 36 м.163.00

Изтегли: Примерен сертификат CoA_A003.2NP.L1