За нас

Уважаеми приятели,

Водата е един от най-цените природни ресурси без който живота на планетата Земя не би съществувал. Опазването на този безценен ресурс е първостепенна задача на всеки един от нас.  За точни и надеждни резултати при химичните анализи е необходим внимателен подбор на използваната аналитична апаратура, методи и консумативи. В наше лице ще намерите коректен и компетентен партньор за доставка на качествено лабораторно оборудване, както и полезна информация  за най-новите постижения в тази областта на инструменталните аналитични методи. При нас ще намерите голямо разнообразие на лабораторно оборудване и консумативи с доказано в прктиката качество и надеждност.

Предмет на дейност:

Химихром стандарт ЕООД доставя на качествено общо лабораторно оборудване, лабораторно оборудване и тестове за анализ на питейни и отпадъчни води, консумативи за микробиологични анализи, както и на общи лабораторни консумативи. 

  • Доставка на полеви и лабораторни тестове и реактиви за анализ на води.
  • Доставка на консумативи за микробиологичен анализ
  • Доставка на общо лабораторно оборудване
  • Проектиране, доставка и монтаж на лабораторни мебели и обзавеждане. 
  • Доставка на сертифицирани стандартни материали за калибриране на техническите средства за измерване, използвани в химическите лаборатории.
  • Обучение на персонала на лаборатории за работа с инструментални и класически аналитични методи при анализите на питейни и отпадъчни води.
  • Консултантски услуги при изграждане и обзавеждане на лаборатории, избор на лабораторно оборудване и методи за анализ

Химихром Стандарт ЕООД  -  оторизиран дилър за България на италианската фирма XS Instrumentrs.

Brand

Везни

От месец август 2018 г. Химихром Стандарт ЕООД има внедрена система по качеството съгласно ISO 9001:2015

Изтеглете актуален сертификат: Certificate-4138-HIMIHROM_STANDART_EOOD_2-BG-ISO 9001_2015