Ние предлагаме лабораторна апаратура за анализ на води за най-важните показатели за отпадъчни и питейни води, като ХПК, БПК5, физикохимични и електрохимични показатели. Тук може да намерите спектрофотометри, мътномери и други от най-често използваните уреди за анализ на води.

Спектрофото-метри за води

 

 

Лабораторна апаратура за анализ на води

Фотометри за води

 

 

Лабораторна апаратура за анализ на води

Кювети за спектрофотометри

Мътномери

 


 

Компаратори и цветни дискове за води

Апаратура за БПК5

 

 

 

Инкубатори за БПК

 

Джар Тестове

 

 

 


 

Уред за цвят на вода