За поддържане на постоянна температура в лабораторни условия за използват лабораторни бани . Съществуват ралични типове лабораторни бани в сависимост от използвания агент за нагряване и небходимата температура.  Лабораторни водни бани се използват за температори до 100 оС. Маслени бани се използват за температури до 300 оС. Пясъчните бани се използват за температури над 300 оС. Водни и маслени бани са едни от най-често изпозваните уреди в лабораторията. Ние ви предлагаме качествени водни и маслени бани на немската фирма Witeg и на италианска фирма XS instruments.  Предлаганите от нас пясъчни бани са на немската фирма HARRY GESTIGKEIT GMBH.

Водни и маслени бани

 

Маслени бани

Водни бани с циркулация

Лабораторни бани

Пясъчни бани

 

Лабораторни бани