Кислородът е разтворим във вода. Кислородът, който се разтваря във водата, се нарича разтворен кислород и е от съществено значение за всички водни форми и за здравословната водна екосистема. Повърхностните води, близо до границата водна повърхност - атмосфера и с достатъчен достъп на светлина за фотосинтеза, обикновено са наситени или дори пренаситени с кислород. Дълбоките води получават кислород чрез вятъра, водните течения и потоци. Смесване и аерация се появяват при водопади и бързеи. Разтвореният кислород може да се намали до много ниски нива по време на зимните месеци, когато водата е в капана на леда. Уредите с които се измерва количеството на разтворения кислорос във водата се наричат оксиметри за вода.

В практиката се използват, зависимост от употребата и предназначението си  няколко типа оксиметри за вода. Те биват, тестери за разтворен кислород, оксиметри за вода - тип преносими и  и лабораторни оксиметри.

 

Химихром Стандарт ЕООД  -  оторизиран дилър за България на италианската фирма XS Instrumentrs.

Ние ви предлагаме качествени оксиметри на италианската фирма XS Instrumentrs , изцяло замислени, проектирани и произведени в Италия.  Гаранацията на преносимите оксиметри е 5 години.

Преносими оксиметри

Оксиметър за вода