Тези уреди могат да се използват за идентификация на неизвестно вещество въз основа на неговия показател на пречупване, за да се установи чистотата на определено вещество или да определят концентрацията на едно вещество, разтворено в друго.
Обикновено рефрактометри се използват за измерване на концентрации на течности като съдържанието на захар (ниво Брикс) на плодове, зеленчуци, сокове и въглехидрати напитки или специфично тегло на урината, концентрация на протеин в кръвта, степен на влажност в меда (миелометър), соленост, концетрация на антифриз, свойства, промишлени течности. Рефрактометрите, те се делят на аналогови, дигитални и калсическият рефрактометър на Abbe.

Ние ви предлагаме пълна гама, преносими, настолни, дигитални и аналогови рефрактометри с отлично качество за нормалния контрол на производството в различните индустриални сектори на италианската фирма Giorgio Bormac с гаранция 2 години.  Всички модели се доставят готови за употреба с комплект за калибриране и подплатен калъф.

Изтегли:Брошура за рефрактометри

 

 

 

 

Аналогови рефрактометри

 

Рефрактометри

Рефрактометър на Abbe

Аналогови 

Дигитални 

Рефрактометър на Аbbe


 

Рефрактометър

Стандарти за калибриране