За гарантиране на точен разултат при измерването на мътност , уредите с които се извършва самото измерване,(турбидиметри или т.н. мътномери) трябва да бъдат проверени и калибрирани. За калибровка на тези уреди се използват стандартни разтвори за мътност с точна, позната стойност .

Стандартни ратзвори за мътност

Стабилизирани формазинови стандартни разтвори за мътност HACH

 

Референтна стойност

ОбемКат. номер

Цена в лв.

без ДДС

 0,10 NTU100ml2723342

146.00

0,10 NTU1000 ml2723353

311.00

0,30 NTU100ml2697942

146.00

0,30 NTU1000 ml2697953

316.00

0,50 NTU100ml2698042

146.00

1,00 NTU100ml2659842

146.00

1,00 NTU500ml2659849

278.00

10 NTU500 ml2659949

278.00

10 NTU1000 ml2659953
20 NTU100 ml2660142

146.00

20 NTU500 ml2660149278.00
100 NTU100 ml2660242

146.00

100 NTU500 ml2660249

278.00

200 NTU100 ml2660442

146.00

200 NTU500 ml2660449

278.00

800 NTU100 ml2660542

146.00

1000 NTU1000 ml2660653
4000 NTU100 ml246142

55.40

4000 NTU500 ml

246149

202.00

Стандарти разтвори за мътност - сертифицирани референтени материали проследими до

 Кат. номер

Референтна стойност

Цена в лв. без ДДС
TD1NTU.L1ССМ за мътност, 1 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml134.00
TD1NTU.L5ССМ за мътност, 1 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml181.00
TD10NTU.L1ССМ за мътност, 10 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml134.00
TD10NTU.L5ССМ за мътност, 10 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml181.00
TD15NTU.L1ССМ за мътност, 15 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml134.00
TD15NTU.L5ССМ за мътност, 15 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml181.00
TD20NTU.L1ССМ за мътност, 20 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml134.00
TD20NTU.L5ССМ за мътност, 20 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml181.00
TD50NTU.L1ССМ за мътност, 50 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml134.00
TD50NTU.L5ССМ за мътност, 50 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml181.00
TD100NTU.L1ССМ за мътност, 100 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml134.00
TD100NTU.L5ССМ за мътност, 100 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml181.00
TD200NTU.L1ССМ за мътност, 200 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml134.00
TD200NTU.L5ССМ за мътност, 200 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml181.00
TD500NTU.L1ССМ за мътност, 500 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml134.00
TD500NTU.L5ССМ за мътност, 500 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml181.00
TD750NTU.L1ССМ за мътност, 750 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml134.00
TD750NTU.L5ССМ за мътност, 750 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml181.00
TD1000NTU.L1ССМ за мътност, 1000 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml134.00
TD1000NTU.L5ССМ за мътност, 1000 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml181.00
TD2000NTU.L1ССМ за мътност, 2000 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml134.00
TD2000NTU.L5ССМ за мътност, 2000 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml181.00
TD4000NTU.L1ССМ за мътност, 4000 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 100 ml134.00
TD4000NTU.L5ССМ за мътност, 4000 NTU (Formazin), Трайност 12 месеца, 500 ml181.00
Изтегли: Сертифицирани стандартни разтври за мътност