За калибриране на рефрактометри се използват Стандарти за рефрактометри.

Стандарти за рефрактометри