Готови кюветни тестове за анализ на води за спектрофотометри на HACH

 

 

 

 

Тестове за анализ на водиТестове за анализ на водиТестове за анализ на води

Тестове за анализ на води

 

Изтегли: Пълен каталог с тестове за анализ на води за спектрофотометри на HACH

Готови кюветни тестове за анализ на води за спектрофотометри на HACH

Арт. №

ОписаниеДиапазон

Бр.тестове в

опаковка

LCK300*Алкохол0,01-0,12 g/l24
LCK301Алуминий0,02-0,5 mg/l24
LCK304*Амоний0,015-2 mg/l NH4-N25
 

LCK305*

 

Амоний

0,02-2,5 mg/l NH4

1-12 mg/l NH4-N

 

25

LCK303*Амоний2-47 mg/l NH4-N

2,5-60 mg/l NH4

25
LCK302*Амоний47-130 mg/l NH4-N

60-167 mg/l NH4

25
LCK306Олово0,1-2 mg/l25
LCK307*

 

Бор0,05-2,5 mg/l

 

24

25

LCK308*Кадмий0,02-0,3 mg/l25
LCK388Карбонати / СО255-550 mg/l CO225
LCK310*Хлор / Озон/ Хлордиоксид0,05-2 mg/l Cl2 bzw. O3 0,09-3,8 mg/l ClO224
LCK410*

 

Хлор, остатъчен/ Хлордиоксид

 

0,05-2 mg/l Cl2

0,09-3,8 mg/l ClO2

24
LCK311*

 

Хлориди1-70 mg/l и 70-1000 mg/l

.

24

25

LCK313*Хром (III и VI)0,03-1 mg/l25
LCI500ХПК ( ISO 15705)0-150 mg/l24
LCI400ХПК ( ISO 15705)0-1.000 mg/l24
LCK414ХПК5-60 mg/l24
LCK314ХПК15-150 mg/l25
LCK614ХПК50-300 mg/l25
LCK714ХПК100-600 mg/l25
LCK514ХПК100-2.000 mg/l25
LCK114ХПК150-1.000 mg/l25
LCK014ХПК1.000-10.000 mg/l25
LCK914ХПК5.000-60.000 mg/l5-60 g/l25
LCK1014ХПК (за проби с висока концентрация

на хлориди - до 400 mg/l

100-2.000 mg/l25
LCK315*Цианид, остатъчен0,01-0,6 mg/l25
LCK319*Цианид, лесно летлив0,03-0,35 mg/l24
LCW021Желязо

 

0,05-2,0 mg/l (квадратни кювети)

0,005-0,25 mg/l (50 mm кювети)

50
LCK521*Желязо

50 mm кюветен тест

0,01-1 mg/l20
LCK320*Желязо 2+ / 3+0,2-6 mg/l24
LCK321*Желязо0,2-6 mg/l25
LCK323Флуорид0,1-1,5 mg/l25
LCK228Калий в отпадни води5-50 mg/l25
LCK328Калий8-50 mg/l24
LCK529*Мед

50 mm-кюветен тест

0,01-1 mg/l20
LCK329Мед0,1-8 mg/l25
LCK229Киселина при медна галванизация2-100 g/l Cu25
LCK138LATON - Общ азот1-16 mg/l TNb25
LCK238LATON - Общ азот5-40 mg/l TNb25
LCK338LATON - Общ азот20-100 mg/l TNb25
LCK326Магнезий0,5-50 mg/l25
LCK330*Молибден3-300 mg/l

1-10 mg/l (Applikation)

 

25

LCK537*Никел0,05-1 mg/l20
LCK337Никел0,1-6 mg/l25
LCK237Никел-сулфатна галванизация5-120 g/l Ni25
LCK339Нитрат0,23-13,5 mg/l NO3-N

1-60 mg/l NO3

25
LCK340Нитрат5-35 mg/l NO3-N

22-155 mg/l NO3

25
LCK341Нитрит0,015-0,6 mg/l NO2-N

0,05-2 mg/l NO2

25
LCK342Нитрит0,6-6 mg/l NO2-N

2-20 mg/l NO2

25
LCK541*Нитрит0,0015-0,03 mg/l NO2-N

0,005-0,1 mg/l NO2

 50
LCK365Органични киселини50-2.500 mg/l оцетна киселина25
LCK345Феноли0,05-5 mg/l24
LCK346*Феноли5-200 mg/l24
LCK349Pges, Фосфор общ

 

0,05-1,5 mg/l PO4-P

0,15-4,5 mg/l PO4

25
LCS349Pges, Фосфор общ

 

0,01-0,5 mg/l PO4-P

0,03-1,5 mg/l PO4

25
LCK348Pges, Фосфор общ

(орто и общ-P)

0,5-5 mg/l PO4-P

1,5-15 mg/l PO4

25
LCK350Pges, Фосфор общ

(орто и общ-P)

2-20 mg/l PO4-P

6-60 mg/l PO4

25
LCK049Фосфат, орто1,6-30 mg/l PO4-P

5-90 mg/l PO4

25
LCK240Йод PJP диапазонJodwert > 0,224
LCK354Сребро0,04-0,8 mg/l24
LCK355*Сребро5-2500 mg/l25
LCK357Скорбяла2-150 mg/l25
LCK153Сулфат40-150 mg/l25
LCK353Сулфат150-900 mg/l25
LCK653Сулфит0,1-2 mg/l25
LCK654Сулфит0,1-5 mg/l25
LCK332

 

ПАВ, анионни0,2-2 mg/l

 

          25
LCK386*TOC30-300 mg/l25
LCK387*TOC300-3000 mg/l25
LCK380TOC (Difference Method)2-65 mg/l25
LCK381TOC (Difference Method)60-735 mg/l25
LCK327Твърдост на водата

Калций

Магнезий                                                      

1-20 °dH

5-100 mg/l

3-50 mg/l

25
LCK427Твърдост на водата

 Калций

    Магнезий

0,02-0,6 °dH

0,1-2 mg/l

0,15-2 mg/l

25
LCK360Цинк                                                          0,2-6 mg/l24

*Готови кюветни тестове за анализ на води за спектрофотометри на HACH които трябва да се съхраняват в хладилник.

Свързани продукти

VIS спектрофотометри

 

VIS спектрофотометри

UV-VIS спектрофотометри

UV-VIS спектрофотометри