Лабораторната центрофуга е инструмент, използван в много лаборатории за разделяне на частици в течни разтвори или в течности с различна плътност, с помощта на изкуствено центробежно поле. Прилагането на центрофугиране позволява да се развие много по-висока сила от земната гравитация, ускорявайки процеса на разделяне и утаяване. Ние ви предлагаме качествени лабораторни уреди за центрофугиране на италианската фирма  XS Instruments  от серията NEYA, също така и на немската фирма WITEG

Witeg

 

 

 

Обикновено характеристиките на центрофугата се показват след максималната постижима скорост. Скоростта обаче показва приблизително реалната сила, която се е развила в центрофугираната проба и която генерира разделянето. Тази мощност се изразява като относителна центрофугираща сила (RCF). Стойността му показва колко пъти силата надвишава ускорението, причинено от гравитацията „g“. Гледайки формулата тук по-долу, RCF е право пропорционален на лъча на ротора и е свързан с квадрата на скоростта. Това означава, че RCF се удвоява, ако лъчът се удвоява и четворно, ако скоростта се удвоява.

Центрофуги

Опростената формула за RCF е: RCF = (n/1000)2 x r x 11,18
където n = скорост (rpm) и r = лъч в cm

Мини центрофуги

Мини центрофуги

Настолни центрофуги

 

Центрофуги


 

Охлаждащи центрофуги

 

Охлаждащи центрофуги

Аксесоари за центруфугиране

Аксесоари за центруфугиране


 

Центрофужни епруветки

Епруветки за центрофуги