Ние предлагаме на нашите партньори надеждни и качествени фотометри на немските фирми Lovibond water testing group и HACH

Lovibond

Това са оптични преносими уреди, които се използват за бърз и точен анализ на различни химични показатели на води и други видове проби. Удобни са за анализи на място и това ги прави много широко използвани в практиката в различни клонове на индустрията, а също така и в лабораторни условия.

Фотометър за общ и свободен хлор

Фотометри

Фотометър за хлорен диоксид

 

фотометър за хлорен диоксид

Фотометър за хлор и хлорен диоксид

Фотометър за мултипараметри

 

 

Фотометър за води


Фотометър за ХПК - комплект