Дефиниция за pH, е отрицателният логаритъм на концентрацията на H+ йони в разтвор; математически казано: pH =- log[H+]
Стойностите варират от 0 до 14 .

Измерването на pH е важно, фундаментално измерване и намира широко приложение в различни области на индустрията, като хранително-вкусовата промишленост, фармацевтиката, козметиката, галваничното производство, обработката на вода и др. Уредите за измерване на ph на вода и други течности се наричат ph метри. В зависимост от начина им на употреба и тяхното предназначение те биват, тестери, преносими и лабораторни.

 

Химихром Стандарт ЕООД  -  оторизиран дилър за България на италианската фирма XS Instrumentrs

Ние ви предлагаме качествени преносими уреди на италианската фирма XS Instrumentrs , изцяло замислени, проектирани и произведени в Италия.  Гаранацията на преносимите ph метри е 5 години.

ph тестери

ph метри

 

Лабораторни ph метри

pH - тестери

Преносими рH метри

Лабораторни рН метри


 

ph метри

pH метъриph електрод за почви

pH метър за месо и храни

pH метър за почви


 

Свързани продукти

ph електроди

ph метри

Разтвор за почистване на ph електроди

Преносими комбинирани уреди

ph електроди

Буфери за рН

Разтвори за съхранение и почистване на електроди

Преносими комбинирани уреди