ОБЩА ЛАБОРАТОРНА АПАРАТУРА

Химихром Стандарт ЕООД  -  оторизиран дилър за България на италианската фирма XS Instrumentrs.

Лабораторна апаратура

ph метри

ph електроди

Кондуктометри

Везни
pH метри
Електроди за pH
Кондуктометри

Електроди за електропроводимост

Оксмиетри

Комбинирани уреди

Цифрови термометри

Електроди за проводимост
Оксиметри
Комбинирани уреди
Цифрови термометри

 

 

Рефрактометри

Лабораторна апаратура

Лабораторна апаратура

Лабораторна апаратура

Рефрактометри
Лабораторни камини
Ламинарни боксове

 

Механични бъркалки

 

Лабораторна апаратура

Лабораторна апаратура

 

 

 

Лабораторна апаратура

Магнитни бъркалки
Лабораторна мелница 
Хомогенизатори
Клатачки

 

 

 

 

Лабораторна апаратура

 

Лабораторна апаратура

Лабораторна апаратура

 

Лабораторна апаратура

Вортекс
Водни и маслени бани

 

Водни бани с циркулация
Ултразвукови вани

 


 

Лабораторна апаратура

 

Лабораторна апаратура

 

 

Лабораторна апаратура

Сушилни
Инкубатори
Инкубатори за БПК
Лабораторни климатични камери

 

 

 

Лабораторна апаратура

 

 

 

 

Лабораторна апаратура

 

 

 

Лабораторна апаратура

 

 

Лабораторна центрофуга

Муфелни пещи
Нагревателни плочи
Пясъчни вани
Колбогрейки

 

 

Лабораторна апаратура

Лабораторна центрофуга

 

 

 

Лабораторна апаратура

 

 

Лабораторна апаратура

Хладилници и фризери
Ротационни вакуум изпарители
Центрофуги
Система за мембранн филтрация

 

Лаборатурна апаратура

Лабораторна апаратура

 

 

Лабораторна апаратура

 

 

Лабораторна апаратура

Брояч на колонии
Лабораторни микроскопи
Дестилатори за вода
Спектрофотометри 

 

 

 

Лабораторна апаратура

Лабораторна апаратура

Лабораторна апаратура

Лабораторна апаратура

Фотометри за води
Кювети за спектрофотометри
Мътномери
Компаратори и цветни дискове за води

 

 

Лабораторна апаратура

Лабораторна апаратура

Лабораторна апаратура

Апаратура за БПК5
Джар Тестове
Уреди за вземане на проби
Лабораторни мебели

 

ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ И БОРАВЕНЕ С ТЕЧНОСТИ

Лабораторно оборудване

Лабораторно оборудване

Лабораторно оборудване

Лабораторно оборудване

Дигитални бюрети
Лаборатотни диспенсери
Автоматични пипети
Електронни пипетори

 

Brand

Везни