За анализ на  физикохимични показатели на води в лаборната практика се използват фотометри с вградени калибрационни криви. Ние ви предлагаме качествени и надеждни фотометри на немската фирма

Lovibond® Water TestingTintometer® Group

Lovibond 

Преносим фотометър за анализ на води MultiDirect

Фотометри

Фотометри

Кат. номер: 210000-B

Доставката включва
 • Инструмент и куфарче
 • 7 презаредяеми батерии
 • 1 литиева батерия
 • Захранване, 100-240V
 • Кабел за PC
 • По 3 Кръгли кювети от 24 и 16 mm ø
 • По 1 адаптер за 16 mm 13 mm кювети
 • 3 спринцовка
 • 1 пластмасова бехерова чаша
 • Пластмасова бъркалка 13 cm,
 • Четка за кювети 11 cm, отвертка.
 • Информация за гаранцията
 • Сертификат от проверка
 • Ръководство за работа

Цена:2700.00 лв. без ДДС

Изтегли: Брошура за фотометри Multidirect

Изтегли: Тестове за фотометър МултиДирект

Фотометри за води MultiDirect на  Lovibond® Water TestingTintometer® Group Германия

Микропроцесорно контролирани фотометри с ергономично проектирана клавиатура, голям графичен дисплей и водонепроницаема камера за проби и корпус. Той може да работи като лабораторен фотометър, използващ мрежово захранване, и се доставя с акумулаторни батерии за преносима употреба. Фотометри MultiDirect анализират всички важни параметри за анализ на водата от алуминий до цинк и има предварително програмирани над 70 метода. Съвместими с таблетни, течни и прахообразни реактиви и снабден с адаптери за кюветни тстове с диаметър 13 мм и 16 мм, фотометри MultiDirect дават гъвкавост на избор при много тестове. В допълнение към предварително програмираните методи могат да се програмират до 10 дефинирани от потребителя криви на калибриране, ако е необходимо.

С 6 светодиодни източника на светлина, Multi Direct може да измерва максималните абсорбции за много различни методи, осигурявайки точност и надеждност на резултатите за много приложения.

Технически спецификации
ДисплейГрафичен дисплей с подсветка
ИнтерфейсRS232 за връзка с принтер и  PC
ОптикаTемпературно компенсиран  LED диод,вътрешен референтен канал, фотодиоден детектор в камерта за проби.

Дължини на вълната:
430 nm IF ∆ λ = 5 nm
530 nm IF ∆ λ = 5 nm
560 nm IF ∆ λ = 5 nm
580 nm IF ∆ λ = 5 nm
610 nm IF ∆ λ = 6 nm
660 nm IF ∆ λ = 5 nm
IF = interference filter

Време за зареждане на батериитеПриблизително 10 часа
Фотометрична точност0.100 Abs ± 0.008 Abs
Автоматична
проверка    
 С натискане на бутона ON/OFF-key
Ел. захранване-4 презаредяеми батерии (AA/LR6);
Продължителност на работа:
около. 26 ч. непрекъсната работа или 3500 измервания,-адаптор за 220V
Auto-Offоколо. 20 мин. след последното натискане на бутон, без загуба на данни
Размери 210 x 95 x 45 mm (unit)
395 x 295 x 106 mm (case)
Вградени медоти120 бр. показателя с вкградени калибрационни криви.
Условия на околната среда5 – 40°C , max. 30 – 90% относителна влажност
Памет 1000 резултата

Тестове приложими за анализ с фотометри MultiDirect

 

No.

 

Параметър

 

Вид реагент

 

Обхват

Представяне на резултата 

Метод

 

[nm]

20Acid demand to pH 4.3 Ttablet0.1-4mmol/lAcid/Indicator 1,2,5610
30Обща алкалностtablet5-200mg/l CaCO3Acid/Indicator 1,2,5610
31Алкалност Висок обхват HR, total Ttablet5-500mg/l CaCO3Acid/Indicator 1,2,5610
35Алкалност-p Ttablet5-300mg/l CaCO3Acid/Indicator 1,2,5560
40Алуминий Ttablet0.01-0.3mg/l AlEriochrome Cyanine R

2

530
50Алуминий PPPP + liquid0.01-0.25mg/l AlEriochrome Cyanine R

2

530
60Амоний Ttablet0.02-1mg/l NIndophenol blue 2,3610
62Амоний PPPP0.01-0.8mg/l NSalicylate 2660
65Амоний LR TTtube test0.02-2.5mg/l NSalicylate 2660
66Амоний HR TTtube test1-50mg/l NSalicylate 2660
85Бор Ttablet0.1-2mg/l BAzomethine 3430
80Бром Ttablet0.05-13mg/l Br2DPD 5530
81Бром PPPP0.05-4.5mg/l Br2DPD 1,2530
90Хлориди Ttablet0.5 -25mg/l ClSilver nitrate/ turbidity530
100ХлорT *tablet0.01-6mg/l Cl2DPD 1,2,3530
103Хлор HR T *tablet0.1-10mg/l Cl2DPD 1,2,3530
101Хлор L *liquid0.02-4mg/l Cl2DPD 1,2,3530
110Хлор PP *PP0.02-2mg/l Cl2DPD 1,2530
113Хлор MR PP *PP0.02-3.5mg/l Cl2DPD 1,2530
120Хлорен диоксид Ttablet0.02-11mg/l ClO2DPD, Glycine 1,2530
122Хлорен диоксид PPPP0.04-3.8mg/l ClO2DPD 1,2530
105Хлор HR (Kl) Ttablet5-200mg/l Cl2KI/ Acid 5530
125Хром PPPP0.02-2mg/l Cr1,5-Diphenyl- carbohydrazide 1, 2530
153Мед PPPP0.05-5mg/l CuBicinchoninate560
157ЦианидиPowder + liquid0.01-0.5mg/l CNPyridine- barbituric acid 1580
160CyA-TEST Ttablet0-160mg/l CyAMelamine530
165DEHA Ttablet + liquid20-500μg/l DEHAPPST 3560
167DEHA PPPP + liquid20-500μg/l DEHAPPST 3560
170Флуориди Lliquid0.05-2mg/l FSPADNS 2580
210H2O2 Ttablet0.03-3mg/l H2O2DPD/catalyst 5530
213H2O2 LR Lliquid1-50mg/l H2O2Titanium tetrachloride/acid430
214H2O2 HR Lliquid40-500mg/l H2O2Titanium tetrachloride/acid530
190Твърдост , Калциева Ttablet50-900mg/l CaCO3Murexide 4560
191Твърдост , Калциева

2T

tablet0-500mg/l CaCO3Murexide 4560
200Обща твърдост Ttablet2-50mg/l CaCO3Metallphthalein 3560
201Обща твърдост HR Ttablet20-500mg/l CaCO3Metallphthalein 3560
205Хидразин Ppowder0.05-0.5mg/l N2H44-(Dimethyl- amino)- benzaldehyde 3430
206Хидразин Lliquid0.005-0.6mg/l N2H44-(Dimethyl- amino)- benzaldehyde 3430
207Хидразин CVacu-vial0.01-0.7mg/l N2H4PDMAB430
215Йод Ttablet0.05-3.6mg/l IDPD 5530
220Желязо Ttablet0.02-1mg/l FePPST 3560
222Желязо PPPP0.02-3mg/l Fe1,10-Phenan- troline 3530
223Желязо (TPTZ) PPPP0.02-1.8mg/l FeTPTZ580
224Желязо (Fe in Mo)PP0.01-1.8mg/l FeFe in Mo580
240Манган Ttablet0.2-4mg/l MnFormaldoxime530
242Манган LR PPPP + liquid0.01-0.7mg/l MnPAN560
243Манган HR PPPP + liquid0,1-18mg/l MnPeriodate oxidation 2530
250Молибдат Ttablet1-50mg/l MoO4Thioglycolate 4430
251Молибдат LR PPPP0,05-5mg/l MoO4Ternary Complex610
252Молибдат HR PPPP0.5-66mg/l MoO4Mercaptoacetic acid430
257Никелl Ttablet0.1-10mg/l NiNioxime560
365Сулфидиtablet0.04-0.5mg/l SDPD/Catalyst 3,4660
370Сулфити Ttablet0.1-5mg/l SO3DTNB430
376ПАВ, TT (anionic)tube test0.05-2mg/l SDSAmethylene blue6, 1660
377ПАВ TT (nonionic)tube test0.1-7.5mg/l Triton®X-100TBPE6610
       
265Нитрати TTtube test1-30mg/l NChromotropic acid430
70Нитрити Ttablet0.01-0.5mg/l NN-(1-Naphthyl)- ethylendiamine 2,3560
272Нитрити LR PPPP0.01-0.3mg/l NDiazotization530
280Общ азот LR TTtube test0.5-25mg/l NPersulfate digestion method430
281Общ азот HR TTtube test5-150mg/l NPersulfate digestion method430
290Активен кислород Ttablet0.1-10mg/l O2DPD530
292Разтворен кислородVacu-vial10-800μg/l O2Rhodazine DTM530
300Озон (DPD) Ttablet0.02-2mg/l O3DPD/Glycine 5530
70PHMB Ttablet2-60mg/l PHMBBuffer/Indicator560
320Ортофосфати, T LRtablet0.05-4mg/l PO4Ammonium- molybdate 2,3660
321Ортофосфати HR Ttablet1-80mg/l PO4Vanando- molybdate 2430
323Ортофосфати PPPP0.06-2.5mg/l PO4Molybdate/ Ascorbic acid 2660
324Ортофосфати TTtube test0.06-5mg/l PO4Molybdate/ Ascorbic acid 2660
327Ортофосфати 1 C, orthoVacu-vial5-40mg/l PO4Vanado- molybdate 2430
328Ортофосфати 2 C, orthoVacu-vial0.05-5mg/l PO4Stannous chloride 2660
325Общ фосфор. TTtube test0.02-1.6mg/l PAcid digestion, Ascorbic acid 2660
326Общ фосфор TTtube test0.02-1.1mg/l PAcid persulf digestion, Ascorbic acid 2660
316Фосфати PPPP0-125mg/lPersulfate

UV-Oxidation

660
329pHtablet5.2-6.8Bromocresolpurple5560
330pHtablet6.5-8.4Phenolred 5560
331pHliquid6.5-8.4Phenolred 5560
332pHtablet8.0-9.6Thymolblue 5560
340Калий Ttablet0.7-12mg/l KTetraphenylborate- Turbidity 4430
350Силикати Ttablet0.05-4mg/l SiO2Silicomolybdate 2,3660
351Силикати LR PPPP0.1-1.6mg/l SiO2Heteropolyblue 2660
352Силикати HR PPPP1-90mg/l SiO2Silicomolybdate 2430
212Натриев хопохлорид Ttablet0.2-16% NaOClPotassium iodide 5530
355Сулфати Ttablet5-100mg/l SO4Bariumsulfate- Turbidity610
360Сулфати PPPP5-100mg/l SO4Bariumsulfate- Turbidity

2

530
378ПАВ TT (cationic)tube test0.05-1.5mg/l CTABdisulfine blue6, 1610
384Разтворено веществаdirect reading0-750mg/l TSSphotometric660
380TOC LR TTtube test5.0-80.0mg/l TOCH2SO4 / Persulfate / Indicator 6610
130ХПК LR TTtube test3 -150mg/l O2Dichromate/H2SO4

1,2

430
131ХПК MR TTtube test20 -1500mg/l O2Dichromate/H2SO4 1,2610
132ХПК HR TTtube test0.2 -15g/l O2Dichromate/H2SO4 1,2610
204Цвятdirect reading0-500Pt-Co unitsPt-Co-Scale 1, 2

(APHA)

430
150Мед T *tablet0.05-5mg/l CuBiquinoline 4560
381TOC HR TTtube test50-800mg/l TOCH2SO4 / Persulfate / Indicator 6610
386Мътностdirect reading0-1000FAUAttenuated Radiation Method530
390Уреа Ttablet + liquid0.1-2.5mg/l UreaIndophenol/ Urease610
400ЦинкTtablet0.02 -0.9mg/l ZnZincon 3610