Химихром Стандарт ЕООД  -  оторизиран дилър за България на италианската фирма XS Instrumentrs.

Ние ви предлагаме качествени кондуктометри проектирани и произведени от италианската фирма XS Instrumentrs , изцяло замислени, проектирани и произведени в Италия.  Гаранацията на преносимите уреди е 5 години, а на настолните уреди 3 години.

Специфична електропроводимост е цифров израз на способността на воден  или неводен разтвор да провежда  електрически ток. 

Електропроводимостта на естествените природни води зависи главно от степента на минерализация (концентрацията на разтворените в нея минерални соли) и температура. Поради тази зависимост от електропроводимостта на водата може в определена степен  да се съди за нейната минерализация. Електропроводимостта на водите за питейно-битови нужди измерена с , не трябва да надвишава 2000 µS/сm, което приблизително е равно на обща минерализация  1000 mg/l. Естествените води представляват  смес от  разтвори  на силни и слаби електролити. Минерализацията на водата се обуславя  главно от наличието на йони на натрия (Na+), калия (K+), калция (Ca2+), хлора (Cl-), сулфат (SO42-), бикарбонат (HCO3-). На наличието на тези йони   основно се дължи електрическата проводимост на природните води.

Кондуктометри

Кондуктометри

Кондуктометри

Тестери за проводимост

Преносими кондуктометри

Лабораторни кондуктометри


 

Свързани продукти

Буфери за електропроводимост

Електроди за електропроводимост

Разтвори за съхранение и почистване на ph електроди

Комбинирани уреди

Буферни разтвори за калибриране на кондуктометри

Електроди за електропроводимост

Разтвори за съхранение и почистване на ph електроди

Комбинирани уреди