Кюветите за спектрофотометри са важен консуматив при спектрофотометрията. В зависимост от вида спектровотометър се използват ралични типове кювети от различно стъкло.
За VIS спектрофотометрите (анализи във видимата област на светлината от 320 до 1400 nm), се използват кювети от оптично стъкло.

Кювети за спектрофотометри

За UV-VIS спектрофотометрите (анализи във UV областta на светлината от 190 до 1400 nm), се използват кювети от кварцово стъкло.

Кювети за спектрофотометри

Кювети за спектрофотометри

Изтегли: Брошура за кювети за спектрофотометри цени


 

Свързани продукти

Спектрофотометри

Спектрофотометри

VIS спектрофотометри
UV-VIS спектрофотометри
Тестове за анализ на води