ВезниGermany

Лабораторни везни се използват във всяка лаборатория. Според точността си те се разделят на технически с точност до 0.01g. , прецизни с точност до 0.001 g. и аналитични с точност до 0.0001г. За определeни анализи които изискват по-висока прецизност при измерването на маса се използват и такива с точност до пети знак, а именно до 0.00001 г. За определяне съдържанието на влага в различни субстанции в лабораториите се използват лабораторни везни за анализ на влага. Те се наричат влагомерни.  За калибриране и проверка на везните, които не са с вътрешна калибровка се използват сертифицирани теглилки.

Лабораторни везни

Лабораторни везни

Лабораторни везни

Технически и прецизни везни
Аналитични везни
Влагомерни везни

 

Лабораторни везни

Лабораторни везни

 

Лабораторни везни

Платформени везни
Антивибрационна маса за аналитични везни

Теглилки

 

Пълен каталог лабораторни везни

Пълен каталог медицински везни

Каталог медицински везни KERN