Качествените лабораторни инкубатори на полската фирма POL - EKO са оборудвани в зависимот отмодела  с нагревателна , охлаждаща или и двете системи . Те поддържат постоянна температура от -10 °C  до 100 °C. Циркулацията на въздуха за различните модели може да бъде естествена иили принудителна. Инкубаторите , могат да бъдат с работен обем от 15 до 240 литра. 

Лабораторни инкубатори са устройства, които позволяват правилно тестване при специфични температурни условия.С цел  поддържане на постоянна температура за хмични и микробиологични анализи в практиката се използват лабораторни инкубатори.

В зависимост от температурата която поддържат те биват: с охладждане и без охлаждане. 

В зависимост о т типа на циркулацията на въздуха в тях те биват: с естествена циркулация на въздуха и такива с принудителна циркулация (вграден вентилатор).

 

Инкубатори без охлаждане

Лабораторни инкубатори

Инкубатори с охлаждане

Лабораторни инкубатори