За хомогенизиране и разбърване на различни разтвори  и проби в лабораторната практика се използват магнитни бъркалки. Те могат да бъдат с нагряване и без нагряване. Ние ви предлагаме голямо разнообразие на бъркалки, като започнем от  бюджените решения за разбъркване на китайската компния BANTE, и стигнем до професионални качествени уреди на немската компания Witeg и на италиaнаската фирма XS с бранда AGROLAB. Според това дали бъркалката има нгряване или не магнитните бъркалки се делят на такива с нагрване и такива без нагряване. Различните видове бъркалки се харатеризират с обороти на разбъркване, обем на разбъркване, темепратура на нагряване, размер и матриал на плочата, брой гнезда за разбъркване и др. Според броя на гнездата за разбъркване бъркалките биват едногнездни и многогнездни. При нас може да намерите и аксесоари и магнити за разбъркване с различни форми и размери.

Магнитни бъркалки без нагряване

Магнитни бъркалки

 

Магнитни бъркалки с нагряване

Магнитни бъркалки

 


 

Многогнездни бъркалки

Магнити и аксесоари за бъркалки

Магнити за разбъркване и аксесоари за магнитни бъркалки