Дехидратирани селективни хранителни хранителни среди за микробиология на води

Микробиология на води

Бързи тестове за микробиология на водата и повърхности

 

тест за микробиология на води


 

Бърз тест за Legionella

 

Бърз тест за Legionella

Мини инкубатор за микробиология

 

Мини-инкубатор-за-микробиология


 

Бързи тестове за микробиология на водата и повърхности

Lovibond

 

Lovibond Water Testing Tintometer® Group

 

Бързи тестове за микробиология на водата и повърхности на немската фирма  Lovibond® показват наличието на аеробни и анаеробни микроорганизми и предлагат широка гама от методи за микробиологично изследване. Стъклата за потапяне са ценен инструмент за наблюдение на микробния растеж навсякъде, където потенциалът може да надхвърли 100 (102) организма на милилитър течност от пробата. Измерванията се извършват с помощта на полуколичествен метод. По този начин микробиологичните рискове могат да бъдат надеждно класифицирани и оценени в повечето приложения. Малкият размер на пробата ограничава точността на диапозитивите. Въпреки това, когато се използват правилно и се инкубират при постоянна температура с Lovibond® dipslide инкубатор, те са отлични за показване на тенденция.

Изтегли:Брошура за бързи тестове_за_микробиологи Lovibond

Комбиниран бърз тест за E.coli, Coliforms, Pseudomonas - общо & общ брой аеробни бактерии (ОМЧ) в питейни води, басейни, спа и повърхности.

Микробиология на води

Кат.No:56B010510

Цена 120.00 лв. без ДДС

 • 10 бр. теста в комплект
 • Голяма повърхност от 11,5 cm2 за висока чувствителност
 • Ефективна контактна площ от 10 cm2 за лесно изчисление при повърхностни тестове
 • Носители, произведени в съответствие с ISO 11133
 • Ако искате да откриете Pseudomonas и Enterobacteriacaea едновременно, този дисплайд е правилният избор.
 • Лопатките на плаката са покрити с агар, съдържащ Pseudomonas основна среда и MacConkey No. 3 агар.
 • Плъзгачът отговаря на стандарта APHA.

Изтегли: Работна инструкция за 56B010510) TTC_EColi_Coliforms Dipslide


 

Комбиниран бърз тест за Pseudomonas & Coliforms в питейни води, басейни, спа и повърхности.

Микробиология на води

Кат.No:56B010610

Цена 120.00 лв. без ДДС

 • 10 бр. теста в комплект
 • Голяма повърхност от 11,5 cm2 за висока чувствителност
 • Ефективна контактна площ от 10 cm2 за лесно изчисление при повърхностни тестове
 • Носители, произведени в съответствие с ISO 11133
 • Лопатките на плаките са покрити с агар, съдържащ Pseudomonas основна среда и MacConkey No. 3 агар.
 • Плъзгачът отговаря на стандарта APHA.

Изтегли: Работна инструкция за D006 - PDM_MAC Pseudomonas - Coliforms Dipslide


 

Комбиниран бърз тест за Pseudomonas и общ брой аеробни бактерии (ОМЧ)

Микробиология на води

Кат.No:56B010710

Цена 87.00 лв. без ДДС

 • 10 бр. теста в комплект
 • Голяма повърхност от 11,5 cm2 за висока чувствителност
 • Ефективна контактна площ от 10 cm2 за лесно изчисление при повърхностни тестове
 • Носители, произведени в съответствие с ISO 11133
 • Това предметно стъкло е снабдено с двоен агар. Позволява едновременното откриване на Pseudomonas и общия брой бактерии. Хранителният агар съдържа TTC добавка и Pseudomonas основна среда.
 • Плъзгачът отговаря на стандартите HSG282 и HTM 01-06.

Изтегли: Работна инструкция - TTC_PDM Pseudomonas - TVC Dipslide


 

Бърз тест за общ брой аеробни бактерии (ОМЧ)

Микробиология на води

Кат.No: 56B010110

Цена 77.00 лв. без ДДС

 • 10 бр. теста в комплект
 • Голяма повърхност от 11,5 cm2 за висока чувствителност
 • Ефективна контактна площ от 10 cm2 за лесно изчисление при повърхностни тестове
 • Носители, произведени в съответствие с ISO 11133
 • Това стъкло за потапяне с единичен агар за определяне на общия брой бактерии (ОМЧ) е правилният избор, ако търсите лесно броене. Добавката TTC в хранителния агар оцветява колониите в червено и улеснява оценката.
 • Плъзгачът отговаря на стандартите HSG274 част 1 и VDI 2047.

Изтегли: Работна инструкция за определяне на OMЧ - TTC_TTC Dipslide


 

Комбиниран бърз тест за общ брой аеробни бактерии (ОМЧ) и плесени и дрожди

ОМЧ и плесени и дрожди

Кат.No:56B010210

Цена 87.00 лв. без ДДС

 • 10 бр. теста в комплект
 • Голяма повърхност от 11,5 cm2 за висока чувствителност
 • Ефективна контактна площ от 10 cm2 за лесно изчисление при повърхностни тестове
 • Носители, произведени в съответствие с ISO 11133
 • Този бърз тест за микробиология с двоен агар има няколко възможности едновременно и със своя хранителен агар с добавка на TTC, както и малцовия агар може да определи общия брой бактерии, както и дрожди и плесени.
 • Той отговаря на стандартите HSG274, част 1, VDI 2047 и Закона за здравето и безопасността при работа.

Изтегли:Работна инстрикция за бърз тест за ОМЧ и плесени и дрожди


 

Мини инкубатор за микробиология на води DI 10

Кат.No:56B000701

Цена 1050.00 лв. без ДДС

 • Инкубаторът Lovibond® DI 10 е предназначен за надеждна инкубация на бактериологични предметни стъкла, на място, в лаборатория или дори докато сте мобилен в кола или микробус.
 • Националните и европейски насоки дават практически съвети как да наблюдавате, почиствате, тествате и в крайна сметка контролирате вредните бактерии  във водните системи.
 • Бързите тестове за микробиология осигуряват решаваща част от програмата за тестване, но трябва да се използват правилно и редовно като част от планиран режим, седмица след седмица, за да имат някаква значима стойност.
 • Инкубационният период и инкубационната температура трябва да са едни и същи всеки път, когато се извършва тестът, така че растежът на бактериите да се контролира и постоянен всеки път, когато се извършва тестът. Това позволява да се правят сравнения седмица по седмица и високите стойности да се идентифицират по-лесно. Бързите тестове за микробиология  обикновено се инкубират при 30˚C за 48 часа, но това може да варира в зависимост от конкретното приложение.
 • Инкубаторът Lovibond® DI 10, когато се използва заедно с стъкла за потапяне, позволява ефективен микробиологичен мониторинг на охлаждащата вода в съответствие с много европейски насоки. Инкубаторът DI 10 също е част от Lovibond® Marine Test Kit за наблюдение на други замърсители на питейна вода, като псевдомонас, стрептококи колиформи и E.coli, вижте страница 24 за повече информация.

Изтегли:Брошура за мини инкубатор DI 10


 

Бърз тест за Legionella

Бърз тест за Legionella

Кат.No:56B006001

Цена 1210,00 лв. без ДДС

 • Бързо, лесно и точно
 • Резултати само за 25 минути!
 • Потвърждава ефективността на протоколите за превенция и третиране на Legionella
 • Предлагат се тестови комплекти за откриване както на водна, така и на биофилмова легионела
 • Комплектът за полеви тестове за легионела е най-основният от тестовите комплекти за откриване на легионела. Тестът е лесен и бърз - не са необходими реактиви или интерпретация на резултатите!
 • С резултати след 25 минути, тестът позволява незабавно разбиране и реакция на водните условия. Редовната употреба ще увеличи доверието във вашите процедури за контрол на Legionella и ще намали риска от огнища и съдебни спорове!
 • Потребителите просто събират водна проба в предоставената торбичка за събиране и с помощта на предоставената еднократна пипета с точен обем, разпределят 100 μL проба върху тест лентата. След необходимото време за реакция тестовата линия ще стане червена, ако
 • резултатите са положителни.

Граница на откриване
100 000 CFU/I

Брой тестове
10

Изтегли:Ръководство за работа за бърз тест за Legionella


 

Дехидратирани селективни хранителни хранителни среди за микробиология на води

Микробиология на води. Комплектите хранителни подложки (NPS) са стерилни дехидратирани хранителни хранителни среди, които са готови за незабавна употреба след добавяне на стерилна вода. Изработени са от биологично инертен целулозен картон, който служи като субстрат за хранителния разтвор. Тъй като не свързва хранителните вещества нито химически, нито физически, хранителните компоненти са напълно достъпни за растежа на микроорганизми. Производител: Dr. Möller & Schmelz GmbH – Германия

Микробиология на водиМикробиология на водиМикробиология на водиМикробиология на води

Съставът на различните хранителни разтвори, използвани за различните NPS, отговаря на посочените формулировки в съответните стандарти и разпоредби.

Комплектите хранителни подложки имат редица предимства пред конвенционалните агарни среди за микробиология на води:

 • Съхранение при стайна температура
 • Срок на годност 24 месеца на стайна температура
 • Готови за незабавна употреба след овлажняване
 • Лесни за работа
 • Анализен сертификат за качество и стерилност

Както производственият процес, така и контролът на качеството на комплектите хранителни подложки са произведени при функционираща система за управление на качеството съгласно DIN EN ISO 9001: 2015 и са базирани на GMP насоки и DIN EN ISO 11133. Всяка партида целулозен картон, която се използва като субстрат за NPS, се тества за дебелина (съгласно DIN EN ISO 20534), тегло (съгласно DIN EN ISO 536) и капацитет за абсорбиране на вода (вътрешен метод за изпитване). Доставчик на услуги, сертифициран в съответствие с EN ISO 13485: 2012, извършва стерилизацията на NPS при валидиран процес.

Комплекта включва 100 бр. стерилни петрита с готова дехидратирана селективна хранителна среда заедно със стерилни филтри.

Кат. No

Описание

Ед.цена
в лв. без ДДС

1140-HPlate Count Комплект хранителни среди pH:7,0 ± 0,2 Съгласно стандарт: EN ISO 6222

Kомплекта включва:100 бр. филтри с размер на порите:0.45мкм, диаметър 47 мм, цвят на филтър:зелен

и 100 бр. стерилни петрита със селетивна хранителна среда за:общ брой аеробни хетеротрофни бактерии, приложение:питейна вода,

Изтегли:Брошура за общо микробно число - Plate Count-NPS

240,00
1010-HAzide Комплект хранителни среди pH:7,2+/- 0,2

Съгласно стандарт:EN ISO 7899-2

Kомплекта включва:100 бр. филтри с размер на порите:0.45мкм, диаметър 47 мм, цвят на филтър:бял

и 100 бр. стерилни петрита със селетивна хранителна среда за:фекални Streptococci, приложение:питейни и отпадни води, ХВП

Изтегли:Брошура за Enterococci - Azide-NPS

240,00
1035-HColichrom Комплект хранителни среди pH:7,0 ± 0,2

Съгласно стандарт:EN ISO 9308-1

Kомплекта включва:100 бр. филтри с размер на порите:0.45мкм, диаметър 47 мм, цвят на филтър:бял

и 100 бр. стерилни петрита със селетивна хранителна среда за: E. coli и коли-форми, приложение: питейна вода.

Изтегли:Брошура Colichom-NPS

240,00
1145-HPseudomonas CN Комплект хранителни среди pH:7,1± 0,2

Съгласно стандарт: EN ISO 16266

Опаковка за 100 бр. тестове

Kомплекта включва:100 бр. филтри с размер на порите:0.45мкм, диаметър 47 мм, цвят на филтър: бял

и 100 бр. стерилни петрита със селетивна хранителна среда за: Pseudomonas aeruginosaи, приложение: питейна вода.

Изтегли:Брощура за Pseudomonas CN-NPS

240,00
1160-HSabouraud NPS Комплект хранителни среди
Съгласно стандарт: ЕP and USP

Kомплекта включва:100 бр. филтри с размер на порите: 0.8 мкм, диаметър 47 мм, цвят на филтър: черен с мрежа

и 100 бр. стерилни петрита със селетивна хранителна среда за: Saccharomyces cerevisiae и др., приложение: питейна вода.


За култивиране и изброяване на дрожди и плесени. Дехидратирана хранителна среда за култивиране на микроорганизми във фармацията, козметиката, за анализ на суровини, питейна вода, отпадни води и други продукти.

240,00

 


 

Свързани продукти

Система за мембранна филтрация

Мембранна филтрация за микробиология

Стъклена система за филтрация

Система за мембранна филтрация

Брояч на колонии

Брояч на колонии