При анализ на отпадъчни води, за определяне на Общ фосфор, Общ Азот и ХПК, както и някой тежки метали е необходимо предварително разлагане на водните проби. За целта се използват термореактори за води с нагряване. 

LT200-1 с един нагряващ блок

Цена:2099.00 лв. без ДДС

LT200-2 с два независими нагревателни блока

Цена:3557.00 лв. без ДДС

 

 

 

ПриложенияТемпература. [°C]Време [min.]
ХПК

148

120

Органични киселини

100

10

Общ азот

100

60

Общ фосфор

100

60

Метали (Олово, Кадмий, Желязо,Мед, Никел, Сребро, Цинк

100

60

Общ Хром

100

60

AOX, TOC

100

120

Въглероден диоксид

100

60

Калай

100

30

Формалдехид

40

10

Цианиди лесно разградим

100

60

Потребителски програми37–150

1– 480

Технически спецификации

Термореактори

Доставката включва:

  • Захранващ кабел
  • Ръководство за работа

Изтегли: Брошура за термореактор LT200