Измерването на ХПК е широко прилаган метод за мониторинг на качеството на води в пречиствателни станции. Какво е ХПК?  ХПК е индиректен метод за измерване на органичното натоварване на отпадъчните води. - Измерване на ХПК се извършва с окисление на органичните компоненти със силен окислител и измерване количеството на този окислител консумиран по време на реакцията. Тестът се основава на факта, че повечето органични съединения могат да бъдат окислени от силни окислители в киселинна среда. Пробите предварително се хомогенизират добре и се загряват в затворени епруветки до 150 °C в присъствието на калиев дихромат и киселина. Органичните компоненти се окисляват до въглероден диоксид и вода.

Фотометър за ХПК

Lovibond

Фотометър за ХПК

Доставката включва:

Кат. номер 2961302

 • Фотометър MD 110
 • COD реактор разлагане на проби RD 125
 • Кюветни тестове за COD (0 - 150 mg/L и 0 - 1500 mg/L)
 • Стойка за кювети
 • Инструкция за употреба
 • Гаранционна информация
 • Цена: 3300.00 лв. без ДДС

 

 • С комплектът за измерване на ХПК използвате готови за употреба кюветни тестове - ST-COD.
 • Потискане на хлоридните смущения до 1000 mg/L (LR & MR) до 10000 mg/L (HR)
 • Кюветни тестове  без живак, при липса на хлоридни пречения.
 • 4 обхвата на измерване:
  Нисък диапазон: 3 - 150 mg/L, отговаря на ISO 15705:2002
  Средно-нисък диапазон: 15 - 300 mg/L, отговаря на ISO 15705:2002
  Среден диапазон: 20 - 1500 mg/L, отговаря на ISO 15705:2002
  Висок диапазон: 200 - 15000 mg/L
  Фотометър за ХПК -  Lovibond® COD позволяват високочувствително и прецизно тестване на водата с минимални усилия. Измерват концентрацията на ХПК чрез фотометрично откриване, използвайки линейна зависимост между абсорбцията и концентрацията.
  След добавяне на пробата към кюветата на теста Lovibond® COD (LR, MR съгласно ISO 15705:2002), тя се нагрява в реактора за два часа при 150 °C и след това се анализира във фотометъра.

Подходящи реагенти

ОписаниеОбхват на измерване
ХПК (mg/L)
ОпаковкаКат. номерЦена в лв.
без ДДС
COD LR/253 - 15025 теста2420720155,00
COD LR/25, mercury free3 - 15025 теста2420710145,00
COD LR/1503 - 150150 теста2420725815,00
COD MR/2520 - 150025 теста2420721155,00
COD MR/25, mercury free20 - 150025 теста2420711145,00
COD MR/15020 - 1500150 теста2420726815,00
COD MR/150, mercury free20 - 1500150 теста2420716815,00
COD HR/25200 - 1500025 теста2420722155,00
COD HR/25, mercury free200 - 1500025 теста2420712145,00
COD HR/150200 - 15000150 теста2420727815,00
COD LMR/2515 - 30025 теста2423120215,00

Изтегли: Брошура за комплект за измерване на ХПК